Kontakti

Iepirkumu speciāliste

Džovita Šteinberga
E-pasts: dzovita.steinberga@joe-latvija.lv
T. 24555005

Personāldaļas vadītāja

Evita Judkina
E-pasts: evita.judkina@joe-latvija.lv
T. 20097337

Ceļu nodaļas vadītāja

Ilze Leināte
E-pasts: ilze.leinate@joe-latvija.lv
T. 27667117

Arhitektu nodaļas vadītājs

Gatis Prīsis
E-pasts: gatis.prisis@joe-latvija.lv
T. 27339996

Elektrības nodaļas vadītājs

Mārtiņš Līberts
E-pasts: martins.liberts@joe-latvija.lv
T. 28338994

Valdes loceklis

Jurģis Liepiņš-Smelters
E-pasts: jurgis@joe-global.com
T. 27556600

Rekvizīti

SIA “JOE”
Reģistrācijas nr.: 43603067147
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007
Bankas nosaukums: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV86UNLA0050022638618

E-pasta nosūtīšana

Vārds, Uzvārds

E-pasts

Telefona numurs

Temats

Ziņas teksts

Palīdzēt?
info@joe-latvija.lv
+371 24555005