Kontakti

Pārdošanas un mārketinga vadītāja

Jana Sone
E-pasts: info@siajoe.lv
T. 24555005

Personāldaļas vadītāja

Evita Judkina
E-pasts: evita@siajoe.lv
T. 20097337

Ceļu departamenta vadītāja

Ilze Leināte
E-pasts: ilze@siajoe.lv
T. 27667117

Arhitektu departamenta vadītājs

Gatis Prīsis
E-pasts: gatis@siajoe.lv
T. 27339996

Elektrības departamenta vadītājs

Mārtiņš Līberts
E-pasts: martins@siajoe.lv
T. 28338994

Valdes loceklis

Jurģis Liepiņš-Smelters
E-pasts: jurgis@siajoe.lv
T. 27556600

Rekvizīti

SIA “JOE”
Reģistrācijas nr.: 43603067147
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007
Bankas nosaukums: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV86UNLA0050022638618

E-pasta nosūtīšana

Vārds, Uzvārds

E-pasts

Telefona numurs

Temats

Ziņas teksts

Palīdzēt?
Jana Sone
info@siajoe.lv
+371 24555005