Būvprojekta izstrāde ēku atjaunošanai, legalizācijai un nojaukšanai

Piedāvājam konsultācijas, risinājumus un būvprojekta izstrādi šādos virzienos:

 • Ēkas siltināšanas projektu izstrāde

 • Kultūrvēsturisko pieminekļu atjaunošanas projektu izstrāde

 • Telpu un ēku pārplānojuma projektu izstrāde

 • Esošo ēku paplašināšanas projektu izstrāde

 • Piebūves projekta izstrāde esošām ēkām

 • Stāvu skaitu palielināšanas projekta izstrāde esošai ēkai

 • Logu un durvju maiņas projektu izstrāde

 • Krāsu pases

 • Vēsturiskā izpēte

 • Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte

 • Energoaudits

 • Stāvtrubu nomaiņas projektu izstrāde

 • Tehniskās izpētes atzinums

 • Nojaukšanas dokumentācija

 • Patvaļīgi būvētu ēku legalizācija

 • Pārbūvētu ēku legalizācija

 • Ēku nodošana ekspluatācijā

Palīdzēt?
Jana Sone
info@siajoe.lv
+371 24555005