Būvprojekta izstrāde teritorijas labiekārtošanai

Piedāvājam konsultācijas, risinājumus un būvprojekta izstrādi šādos virzienos:

 • Ainavu arhitektūra

 • Iekšpagalmu plānošana

 • Teritoriju labiekārtošana

 • Detālplānojumu izstrāde

 • Bērnu spēļu laukumu projektēšana

 • Brīvdabas sporta trenažieru laukumu projektēšana

 • Žogu un vārtu projektēšana

 • Fasādes krāsu pase

 • Zemes gabalu sadalīšana

 • Zemes gabalu apvienošana

 • Komunikāciju tīklu pieslēgšanas projekta izstrāde

 
Palīdzēt?
Jana Sone
info@siajoe.lv
+371 24555005