Industriālās ēkas

Piedāvājam konsultācijas, risinājumus un būvprojekta izstrādi šādos virzienos:

 • Apgaismes būvju projektēšana

 • Dzelzceļa transporta apkopes ēku projektēšana

 • Elektroenerģijas apgādes ēku projektēšana

 • Gāzes mērīšanas un regulēšanas staciju projektēšana

 • Katlumāju projektēšana

 • Lidostu saimniecības ēku projektēšana

 • Loģistikas centru projektēšana

 • Ostu un staciju projektēšana

 • Ražotņu projektēšana

 • Saldētavu ēku projektēšana

 • Satiksmes un sakaru ēku projektēšana

 • Servisu un transporta apkopes ēku projektēšana

 • Slēgto transformatoru apakšstaciju ēku projektēšana

 • Stacijas un ar tām saistītās ēkas projektēšana

 • Tehniskas novietņu projektēšana

 • Terminālu projektēšana

 
Palīdzēt?
Jana Sone
info@siajoe.lv
+371 24555005