Meliorācijas un hidrobūvju projektēšana

Piedāvājam konsultācijas, risinājumus un būvprojekta izstrādi šādos virzienos:

 • Caurteku projektēšana

 • Grāvju tīklu projektēšana

 • Meliorācijas sistēmu izveide, pārbūve, atjaunošana un inventarizācija

 • Pazemes drenāžas tīklu projektēšana

 • Būves tehniskais apsekošanas atzinums

 • Valsts nozīmes grāvju-upju pārtīrīšanas projektu izstrāde

 • Zemes un mežu susināšanas risinājumi

 • Baseinu projektēšana

 • Dambju projektēšana

 • Krastu stiprināšanas projektu izstrāde

 • Kuģu ceļa bākas projektēšana

 • Laipu projektēšana

 • Laivu novietņu projektēšana

 • Molu un viļņlaužu projektēšana

 • Notekūdeņu attīrīšanas būvju projektēšana

 • Ostu un ūdens transporta piestātņu projektēšana

 • Sūkņu un kompresoru staciju būvju projektēšana

 • Ūdens attīrīšanas būvju projektēšana

 • Ūdenstorņu projektēšana

 • Zivju audzētavu projektēšana

Palīdzēt?
Jana Sone
info@siajoe.lv
+371 24555005