Ūdens tīklu un ūdenstilpņu projektēšana

Piedāvājam konsultācijas, risinājumus un būvprojekta izstrādi šādos virzienos:

 • Aku izveides projektēšana

 • Apūdeņošanas sistēmas projektēšana

 • Dziļurbumu projektēšana

 • Gaisa cauruļvadu sistēmu projektēšana

 • Kanalizācijas sistēmu projektēšana

 • Kanālu izveide un atjaunošana

 • Lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu projektēšana

 • Spices projektēšana

 • Ūdensapgādes tīklu projektēšana

 • Baseinu projektēšana

 • Dīķu projektēšana

 • Tehniskā projekta izstrāde ezeru pārtīrīšanai

 • Karjeru projektēšana

 • Karjeru rekultivācijas projektēšana

 • Ūdens rezervuāru projektēšana

 • Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšana

 • Ūdensceļu projektēšana

 • Zivju dīķu projektēšana

Palīdzēt?
Jana Sone
info@siajoe.lv
+371 24555005